MENUCLOSE

Opening Hours

Full opening hours

Location

Royal Hospital Kilmainham
Dublin 8, D08 FW31, Ireland
Phone +353 1 6129900

View Map

Find us by

AboutSeasonal Invigilators

IMMA connects audiences and art, providing an extraordinary space where contemporary life and contemporary art connect, challenge and inspire one another. We share, develop and conserve the Irish National Collection of Modern and Contemporary Art for now and for the future.

Seasonal Invigilators

Details
This vacancy is a Part Time Seasonal Invigilators Fixed Term Contract of Employment
Closing date for receipt of applications: 12 noon Tuesday, 30 July 2024
To view the full job advert click here
To view the role profile click here
To apply for this position click here

The Role

To work as part of the Visitor Engagement Team to ensure that the museum, its property, assets and environs are kept secure to provide a safe environment for all visitors and employees through due diligence and invigilation. To maintain a professional approach to all aspects of the position and ensure that the museums visitors are provided, through communication, relevant information on its galleries, exhibitions, current artists and programs under the direction of the Head of Security and Fire.

Closing date for receipt of applications: 12 noon Tuesday, 30 July 2024


Cuspóir an Róil:

Oibriú mar chuid den Fhoireann Teagmhála Cuairteoirí chun a chinntiú go gcoinnítear an músaem, a réadmhaoin, a shócmhainní agus a thimpeallachtaí slán chun timpeallacht shábháilte a chur ar fáil do gach cuairteoir agus fostaí trí dhícheall cuí agus trí fheitheoireacht. Cur chuige gairmiúil a choinneáil maidir le gach gné den phost agus a chinntiú go gcuirtear ar fáil do chuairteoirí an mhúsaeim, trí chumarsáid, faisnéis ábhartha maidir lena dhánlanna, a thaispeántais, a ealaíontóirí reatha agus a chláir faoi stiúir an Cheann Slándála agus Dóiteáin.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil: faoi 12 meán, an 30 Iúil 2024

Other Information

Please note successful candidates are required to be compliant with

IMMA’s Security and Garda vetting procedures.
✓ All qualifications of successful candidates will be verified.

Appointment will be on condition of obtaining

✓ Two satisfactory work references.
✓ Successful candidates must be able to demonstrate the Right to Work in Ireland.