MENUCLOSE

Opening Hours

Full opening hours

Location

Royal Hospital Kilmainham
Dublin 8, D08 FW31, Ireland
Phone +353 1 6129900

View Map

Find us by

AboutFacilitator Visitor Engagement Team x3

IMMA connects audiences and art, providing an extraordinary space where contemporary life and contemporary art connect, challenge and inspire one another. We share, develop and conserve the Irish National Collection of Modern and Contemporary Art for now and for the future.

Facilitator Visitor Engagement Team x3

Details
Permanent Full time, Permanent Part time, Fulltime fixed term contracts
Closing date for receipt of applications: Tuesday, 30 July 2024
To view the full job advert click here
To view the role profile click here
See below details on how to apply for these positions.

How to apply 

  • 1x Permanent Full Time Contract of Employment: Facilitator Visitor Engagement Team. To apply for this position click here.
  • 1x Permanent Part Time Contract of Employment: Facilitator Engagement Team. To apply for this position click here.
  • 1x Fulltime Fixed Term Contract of Employment: Facilitator Visitor Engagement Team. To apply for this position click here.

 

Role Purpose:

To actively contribute to the delivery of an internationally recognised Visitor Experience that creates engaging opportunities for audiences of all ages to interact with IMMA, in conjunction with the Head of Audiences and Development.

To work with the Engagement and Learning team to research, plan, facilitate and deliver programmes, working to IMMA’s Engagement and Learning Department’s priorities and objectives.

To provide a safe environment for all visitors and employees through due diligence and ensuring that the museum, its property, assets and environs are kept secure under the direction of the Head of Security and Facilities

————————————————————————————————————–

Cuspóir an Róil:

  • 1x Conradh Fostaíochta Buan Lánaimseartha: Éascaitheoir san Fhoireann Teagmhála Cuairteoirí. Chun iarratas a dhéanamh ar an bpost seo cliceáil anseo.
  • 1x Conradh Fostaíochta Buan Páirtaimseartha: Éascaitheoir san Fhoireann Teagmhála. Chun iarratas a dhéanamh ar an bpost seo cliceáil                  anseo.
  • x1 Conradh Fostaíochta Lánaimseartha ar Théarma Seasta: Éascaitheoir san Fhoireann Teagmhála Cuairteoirí. Chun iarratas a dhéanamh ar an bpost seo cliceáil anseo.

 

Cur go gníomhach le hEispéireas Cuairteoirí a aithnítear go hidirnáisiúnta a sholáthar a chruthaíonn deiseanna tarraingteacha do lucht féachana de gach aois caidreamh a dhéanamh le IMMA, i gcomhar leis an gCeann Lucht Féachana agus Forbartha.

Oibriú leis an bhfoireann Teagmhála agus Foghlama chun taighde, pleanáil, éascú agus seachadadh a dhéanamh ar chláir, ag obair chun tosaíochtaí agus cuspóirí Roinn Teagmhála agus Foghlama IMMA a bhaint amach.

Timpeallacht shábháilte a chur ar fáil do gach cuairteoir agus fostaí trí dhícheall cuí agus a chinntiú go gcoinnítear an músaem, a mhaoin, a shócmhainní agus a thimpeallachtaí slán faoi stiúir an Cheann Slándála agus Áiseanna.

Other Information

Please note successful candidates are required to be compliant with

IMMA’s Security and Garda vetting procedures.
✓ All qualifications of successful candidates will be verified.

Appointment will be on condition of obtaining

✓ Two satisfactory work references.
✓ Successful candidates must be able to demonstrate the Right to Work in Ireland.

Downloads 

 

Downloads